1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.naturalwood.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.naturalwood.cz je Mgr. Eva Zimna, Žihla 942, Jablunkov 739 91, tel. +420 734 323 637, info@naturalwood.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

3.1. Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele bez předchozího objednání prostřednictvím internetového obchodu.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů a dále na zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele (např. gravírovací známky).

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat www.naturalwood.cz Žihla 942, Jablunkov 739 91, tel. +420 734 323 637, info@naturalwood.cz formou jednoznačného prohlášení, např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e mailu. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3.2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený), jakmile obdržíme vrácené zboží, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro vrácení plateb použijeme převod z našeho na Váš bankovní účet, který prosím sdělte ve svém rozhodnutí o odstoupení od kupní smlouvy.

3.3 Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese www.naturalwood.cz Žihla 942, Jablunkov 739 91, tel. +420 734 323 637, info@naturalwood.cz. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne vystavení faktury na dané zboží.

3.4. Náklady spojené s převzetím zboží

PONESETE PŘÍMÉ NÁKLADY SPOJENÉ S NAVRÁCENÍM ZBOŽÍ.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené, opotřebené, vybalené, bez originálního obalu apod., budeme uplatňovat vůči kupujícímu právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady budou vždy individuálně posouzeny a jako takové budou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží zaslané zpět formou dobírky NEBUDE přijato.

4. Fotografie a texty

Fotografie vyobrazených produktů jsou pouze ilustrační. Pro jasnou identifikaci produktu je směrodatný jeho název. Chyby a změny v textu a u fotografií vyhrazeny. Internetový obchod naturalwood.cz nepřebírá odpovědnost za bezporuchovou funkci stránek.

5. Platební podmínky

5.1. Platba v hotovosti při dodání

Zboží můžete zaplatit formou dobírky při dodání zboží. Při dodání do domu si, prosíme, nachystejte přesnou částku, protože řidič nemá vždy drobné nazpět.

5.2. Platba platební kartou při dodání

Pokud si jako dopravce Vámi objednaného zboží zvolíte společnost PPL, pak máte možnost při převzetí zboží zaplatit také platební kartou.

5.3. Platba převodem z bankovního účtu

Pokud Vám nevyhovuje ani jeden z výše uvedených způsobů, můžete zboží také zaplatit převodem z Vašeho na náš bankovní účet, nebo platebním příkazem u přepážky banky či pošty.

Číslo našeho účtu 281585657/0300

Nezapomeňte, prosím, vyplnit jako variabilní symbol číslo vaší objednávky. Bude uvedeno na Potvrzení objednávky, které od nás obdržíte po odeslání Vaší objednávky.

Pokud zvolíte tuto variantu platby, budeme zboží expedovat ve chvíli, kdy Vaše platba bude připsána na náš účet. Pokud máte účet u jiné banky než u …, může tato platba trvat několik dní.

6. Doručení zboží

6.1. Česká pošta

6.1.1. Balík Do ruky

Zboží Vám bude dodáno druhý den od odeslání zásilky. Česká pošta rozváží zásilky do váhy 50 kg ve všední dny. Česká pošta před doručením zásilky rozesílá e-mail i SMS, ve které informují o datu doručení zásilky. Na webu České pošty i v jejich mobilní aplikaci nabízí možnost změnit termín i způsob doručení. V řadě měst ČR je možnost odpoledního doručení do 19:00. A v krajských městech je možnost doručení v časových pásmech 8- 14 hod. a 13-19 hod. Více informací zde.

Převzetí zásilky pracovníkem ČP

Při převzetí zásilky od pracovníka české pošty musí příjemce zkontrolovat, zda zásilka nemá poškozený obal nebo jiné zjevné poškození. V případě zjevného poškození musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné škodu ihned oznámit na mail: info@naturalwood.cz. V případě zásilky na dobírku vybere pracovník České pošty finanční částku odpovídající podkladům poskytnutých odesílatelem. Své převzetí zásilky příjemce VŽDY potvrdí pracovníkovi České pošty podpisem na rozvozovou soupisku.

Maximální váha zásilky je 50 kg.

Cena dopravy jednoho balíku do 50 kg je 119 Kč při platbě předem, 149 Kč při platbě dobírkou. Při objednávkách nad 1500 Kč je doprava ZDARMA.

6.1.2. Balík na poštu

Zboží bude dodáno na druhý den od odeslání zásilky na Vámi zvolenou poštu. Česká pošta ukládá na svých provozovnách zásilky do váhy 30 kg. Česká pošta informuje o možnostech vyzvednutí zásilky na Vámi vybrané poště prostřednictvím SMS nebo e-mailu. Více informací zde.

Maximální váha zásilky je 30 kg.

Cena dopravy jednoho balíku do 30 kg je 119 Kč při platbě předem, 149 Kč při platbě dobírkou. Při objednávkách nad 1500 Kč je doprava ZDARMA.

6.2. PPL s.r.o.

Zboží Vám bude dodáno druhý den od odeslání zásilky. Pokud si zboží, které je skladem, objednáte do 12:00, bude Vám doručeno zpravidla následující den. Společnost PPL s.r.o. rozváží zboží až do váhy 50kg ve všední dny od 8.00 do 18.00. PPL s.r.o. poskytuje proaktivní komunikaci s příjemcem o stavu zásilky. V den doručení obdržíte interaktivní SMS nebo e-mail s dvouhodinovým upřesněním času doručení a pokud Vám termín doručení nevyhovuje, můžete jej jednoduše změnit dle instrukcí zaslaných v SMS společnosti PPL. V průběhu přepravy zásilky prostřednictvím PPL s.r.o. můžete veškerý pohyb a stav zásilky v reálném čase sledovat prostřednictvím on-line nástroje v pravém horním políčku (sledování zásilky) na internetových stránkách PPL s.r.o. Do políčka pro sledování zásilky uvedete pouze číslo zásilky, které Vám bude zasláno emailem a SMS. Více informací zde.

>Převzetí zásilky příjemcem

Před převzetím zásilky od kurýra PPL s.r.o. musí příjemce zkontrolovat, zda zásilka nemá poškozený obal nebo jiné zjevné poškození. V případě zjevného poškození musí příjemce ihned na místě sepsat Zápis o škodě. Při zjištění vnitřního poškození obsahu zásilky je nutné škodu ihned oznámit na mail: info@naturalwood.cz. V případě zásilky na dobírku vybere kurýr finanční částku odpovídající podkladům poskytnutých odesílatelem. Své převzetí zásilky příjemce potvrdí kurýrovi podpisem do skenovacího zařízení nebo podpisem na rozvozovou soupisku, kde kurýr uvede přesný čas doručení a jméno příjemce hůlkovým písmem.

Maximální váha zásilky je 50kg.

Cena dopravy jednoho balíku do 50kg je 129 Kč při platbě předem, 159 Kč při platbě dobírkou. Při objednávkách nad 1 500 Kč je doprava ZDARMA.

6.3. Osobní odběr

Další možností je osobní odběr objednaného zboží na provozovně (Žihla 998, 739 91 Jablunkov). Pokud si objednáte zboží, které máme na provozovně skladem, je připraveno k odběru zpravidla do 2 hodin od odeslání objednávky. Každopádně vždy vyčkejte na zaslání emailu s informací, že je Vaše zboží k odběru.

Tato služba je samozřejmě zdarma.

6.4. Doba dodání

Doba k expedici uvedená u zboží, které není skladem, je orientační doba, za kterou jsme obvykle schopni zboží po Vašem objednání expedovat na Vámi zadanou adresu, případně připravit k odběru na prodejně. Doba je uvedena v celých pracovních dnech.

7. Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

8. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 9.2017.